• جریمه تاخیر و تادیه چک
  • با سلام،من بخاطر چک برگشتی از کسی شکایت کردم و الان او در زندان است، در دادخواستی که از طریق دفاتر قضایی دادم ذکر نکردم که جریمه تاخیر و تادیه هم پرداخت کند ، اگر دادگاه تشکیل شود و قرار شد بدهی را بدهد ، میتوانم در دادگاه جریمه تاخیر ووتادیه و همه خسارات مادی و معنوی که به من وارد شده را مطالبه کنم؟
1400/07/01

فقط میتوانید خسارات مادی از قبیل تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله تا پایان اولین جلسه دادرسی ضمیمه دادخواست خود نمایید

خسارت معنوی در پرونده شما قابل مطالبه نیست

-->