• در چه صورت از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد شد؟
  • سلام و عرض ادب هفته پیش مامورین اجرای احکام اخطاریه در مورد توقیف یک دستگاه خودرو bmw من به بنده ابلاغ کردند میخواستم بدونم در چه صورتی میتونم از این خودرو رفع توقیف نمایم
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

در صورتی که شما مبلغ بدهی خود به طلبکار خود را تسویه نمایید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

1400/07/01

اقا/خانم اگر برای شمامهم نیست که هزاران بار سوال رایگان از ممیزوسرممیزان متخصص بنیادبپرسیدبسیاررفتارشما زشت وبی اخلاقی هست که انگارشماازآن خیری نبرده ایدوالایکبارسوال منجز کوتاه مختصرومفیدوصبرتاپاسخ ارسال گردد ولاغیرواگردوست داریدسوالات متعددمطرح نماییدبانمره تلفن بنیادیا دارالوکاله دوستان تماس گرفته هزینه حق المشاوره وحق المطالعه راپرداخت وبصورت اینترنت یا تلفنی یاحضوری دروقت وروزمعین پاسخ های خودتان رادریافت کنید.اخلاق صبوری ودرستکاری ازحسن رفتار تمام انسانهادرکل جهان است.اگرشمارعایت نمی کنیدلطفاب شعور وشخصیت همکاران احترام بگذارید. ممیز/سرممیز گرامی منفی وکسرازآمارگردد.اقدام ندارد.

-->