• آیا حقوق بازنشتگی قابل توقیف است؟
  • سلام میخواستم بدونم که اگر به شخصی بدهکار باشم ممکن است حقوق بازنشستگی من توقیف شود؟
1400/07/01

بله حقوق بازنشستگی نیز قابل توقیف است

در صورتی که شخصی بدهکار باشد و در مورد او اجراییه صادر شود و مالی نداشته باشد یک چهارم حقوق بازنشستگی او میتواند توقیف شود

-->