• فروش مال منقول توقیف شده به چه ترتیب است؟
  • سلام من از شخصی طلب داشتم و در دادگاه رای به نفع من صادر شد و خودروی آن شخص را برای طلبم توقیف کردم میخواستم بدونم که طلبم چگونه پرداخت میشود
1400/07/01

سلام بر اساس قانون فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده به عمل می‌آید

-->