• اولویت دادن نفقه بین اولاد و پدر و مادر به چه صورت است؟
  • سلام و عرض ادب بنده دارای همسر و دو فرزند هستم و پدر و مادرم نیز بازنشسته شده و امکان پیدا کردن شغل و کسب درآمد را ندارند. سوالی که دارم این است که برای پرداخت نفقه، اولویت پدر و مادرم هست یا همسر و یا اولادم؟
1400/07/01

بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، دادن نفقه زوجه، منوط به استطاعت مالی زوج نیست و بر این اساس باید گفت که نفقه زوجه بر سایر افراد اولویت دارد زیرا در ماده 1204 همین قانون، پرداخت نفقه به به پدر و مادر و فرزندان، بسته به درجه استطاعت مالی زوج است. البته در خصوص نفقه اولاد هم باید گفت که نفقه این افراد بر نفقه پدر و مادر اولویت دارد. همچنین بر اساس ماده 1203 قانون مذکور، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. 

-->