• محل تحویل کالا در قرارداد بیع
  • سلام بنده به موجب قراردادی که در شهر بندر عباس منعقد کردم تعدادی تجهیزات پزشکی و لوازم خاص جراحی را خریدم و مبلغ آن را پرداخت کردم .حال که موقع تحویل موضوع قرارداد شده طرف معامله می گوید که اجناس را در شهر بوشهر به من تحویل می دهد در حالیکه من ساکن تهران هستم و این امر برای من هزینه ی بسیاری خواهد داشت. می خواستم بدونم بر طبق قانون می تونم تقاضای تحویل اجناس در تهران رو بخواهم؟
1400/07/01

سلام به موجب ماده 280 قانون مدنی "انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین، قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ، ترتیب دیگری اقتضا نماید." به موجب این ماده شما اگر در قرارداد محل خاصی رو برای تحویل کالا توافق کردید که باید در همان محل انجام شود. در وهله بعد اگر توافقی در این خصوص نکرده بودید باید به عرف و عادت راجع به این معاملات رجوع شود و اگر عرف و عادتی در این زمینه وجود نداشت تحویل کالا باید در محل انعقاد آن یعنی شهر بندر عباس به عمل آید.

-->