• مطالبه خسارت ناشی از تخلیه مستاجر به دلیل تخریب ملک از طرف همسایه
  • با سلام وقت بخیر. خسارات وارد شده از طرف همسایه به عین مستاجره و منفعت آن بوده است.خسارت وارد شده به مورد اجاره کارشناسی شده حدود 21 میلیون تومان و خسارت ناشی از تخلیه مستاجر قبل از اتمام قرار داد اجاره حدود 20میلیون تومان طبق قرار داد اجاره و استشهادیه می باشد .بنده تقاضای مطالبه خسارات وارد شده به عین مستاجره و اتلاف منفعت را دارم به انضمام جمیع خسارات قانونی وارده و هزینه های کارشناسی و ...در ضمن از همسایه شکایت کیفری کردم که قرار منع تعقیب صادر شده و اعتراض به قرار منع تعقیب کردم و هشت ماه از اعتراض به قرار میگذرد و نتیجه آن به ما اعلام نشده است و در سایت هم نوشته: کسر از آمار ! تقاضای مطالبه مجموع خسارت وارد شده به ملک و خسارت ناشی از اتلاف اجاره بها و جمیع خسارات قانونی که قابل مطالبه است را دارم. آیا منتظر نتیجه پرونده کیفری بمانیم یا دادخواست حقوقی بدهیم ؟ با تشکر از توجه شما. سپاس فراوان
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام امیر عزیز منتظر پرونده کیفری نباشید و دادخواست حقوقی بدهید.

-->