• آیا شخص ثالث میتواند به توقیف مال اعتراض کند؟
  • سلام من چند پیش خودرویی از شخصی خریدم دیروز متوجه شدم این خودرو توسط طلبکاران فروشنده توقیف شده است میخواستم بدونم که آیا طلبکاران حق این رو دارند که خودرویی که من از شخصی خریداری کرده ام را توقیف کنند یا خیر
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اگر شما سند رسمی داشته باشید که مقدم بر تاریخ توقیف باشد توقیف رفع میشود در غیر اینصورت باید برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خودتان به دادگاه شکایت کنید منظور از دادگاه همان دادگاهی است که دستور توقیف داده است

-->