• اختلاف بر سر دیوار مشترک
  • سلام وقت بخیر بنده با همسایه ی مجاور خودم بر سر دیوار مابین ملک اختلاف داریم . همسایه به سر تیری که روی دیوار دارد استناد می کند و دیوار را متعلق به خودش می داند و استناد بنده به نحوه ی آجر چینی و نوع آجر های آن است که با ملک من همخوانی کامل دارد و به قولی خوب به هم چفت شده اند. می خواستم بدونم اگر در مراجع قضایی اقدام کنم آیا نتیجه به نفع من خواهد بود یا نه؟ 
1400/07/01

سلام در مورد سوالی که مطرح کردید با دو نظریه روبرو هستیم :

1.برخی با توجه به آن که هر دو طرف دارای تصرف در دیوار هستند،دیوار را مشترک بین طرفین آن می دانند.

2.برخی با توجه به آن که اتصال بنا به نحو ترصیف(همان نوع چینش آجر ها که در سوال فرمودید) اماره ی قاطع تر و محکم تری است،دیوار را متعلق به شخصی می دانند که بنای او به نحو ترصیف به دیوار متصل شده است .

البته نظر دوم نظر قوی تر است .

1400/07/01

با سلام بدوا مي بايست تعريف حدود اربعه مندرج در اسناد مالكيت بررسي گردد كه مشخص كننده وضعيت ديوار مي باشد كه اگر در سند جنابعالى حد مورد ترافع اينگونه باشد كه به ديوار پلاك مجاور آنگاه ديوار متعلق به ملك مجاور است و اگر اينگونه باشد كه دستوريين به قطعه مجاور در اينصورت ديوار متعلق به شما خواهد بود على ايحال با مراجع به كارشناس رسمى دادگسترى در رشته امور ثبتى موضوع دقيق تر رسيدگى و مشكل مرتفع خواهد شد

-->