• مطالبه خسارت(مسئولیت مدنی)
  • باسلام اینجاتب‌کارمتدپیمانی اداره ثبت اسناد بودم ک پس از قبولی در آزمون قضاوت کل مراحل جذب راطی نمودم و ابلاغ قضایی با امضا رییس قوه نیز صادروابلاغ گردید.واینجانب مراتب اعلام فسخ قراردادپیمانی در راستای اعمال ماده۶قانون استخدامی کشوری با یک ماه اطلاع قبلی را به سازمان اعلام نمودم و اعلام فسخ نیاز به قبول طرف مقابل نداردولی چون کد کارمتدی اینجانب فعال میباشد مراتب را به اطلاع سازمان رساندم وشازمان درپاسخ اعلام نمودند که به علت کمبود نیرو و سیاستهای کلی سازمان با اعلام فسخ مخالفت میشود و بعلت ترک کار اینجانب نیزپرونده تخلفات رو باید یه هیات تخلفات اداری ارسال مینمودند که تا کنون این تکلیف را نیز انجام نداده اند حالا سوال من این است با توجه به تخلف ثبت از قوانین امری و عدم انجام تکالیف قانونی که سبب شده است من به شغل قضاوت وارد نشوم..من‌میتوانم خسارت عدم النفع را مطالبه نمایم.چون ضرر و رابطه علیت. و واقدام غیرقانونی وجود دارید با تشکر
1400/07/01

سلام خیر به خسارت عدم التفع محاکم رای نمیدهند.

1400/07/01

اگر بتوانید با قاعده**مسبب اقوی ازمباشر**اثبات کنید وازطریق بازرسی اداره کل و دیوانعدالت می توانید مانحن فیه برله خودتغییردهید.

-->