• برای توقیف تراکتور باید به دادگاه کدام محل مراجعه کنم؟
  • سلام من در قراردادی که با شخصی منعقد کردم به عنوان فروشنده یک دستگاه خودروی نیسان را فروختم و در ازای آن چکی به مبلغ 145 میلیون گرفتم. حال که سررسید چک شده با مراجعه به بانک متوجه شدم موجودی حساب کافی نیست و اقدام به برگشت زدن چک کردم با تحقیقاتی که کردم متوجه شدم فرد مورد نظر خودرو را فروخته و اموال او تنها یک تراکتور و یک زمین کشاورزی است . می خواستم بدونم برای توقیف تراکتور یا زمین کشاورزی به دادگاه کدام محل باید مراجعه کنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی برای توقیف زمین کشاورزی مزبور باید به دادگاه محل وقوع زمین مراجعه کنید . برای توقیف تراکتور بر اساس ماده 17 قانون مدنی  با وجود دو شرط به همان دادگاه محل وقوع زمین می توانید مراجعه کنید: 1. مالک تراکتور و زمین  یک نفر باشد .2.تراکتور فقط اختصاص به امر کشاورزی داده شده باشد. اگر هر کدام از شروط در مورد تراکتور موجود نبود باید بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده بابت توقیف تراکتور مراجعه کنید . 

البته اگر شغل آن شخص کشاورزی باشد و از آن راه زندگی خود را بگرداند شما فقط می توانید از لحاظ سندی اموال مذکور را توقیف کنید و نمی توانید آن ها را به فروش برسانید. 

-->