• دادخواست جد پدری برای صلب حضانت کودکان از والدین نامناسب
  • به دلیل اعتیاد هر دو والدین کودکان 11 ماهه و 2 ساله، اعتیاد هر دو کودک، شرایط نامناسب بهداشتی در محل زندگی، نداشتن تغذیه مناسب، مشکلات شخصیتی مادر کودکان جد پدری تقاضای حضانت هر دو کودک را از دادگاه دارد.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام.چه مدارکی برای اثبات نامناسب بودن والدین دارید؟

-->