• تعهد قرض گیرنده در عقد قرض چیست ؟
  • سلام من به فراخور شغلی که دارم در عقد قرضی که با دیگری منعقد کرده ام تعدادی روغن موتور خودرو از برند خاصی گرفته ام و 6 ماه مهلت برای پس دادن اموال مزبور گذاشته ام.حال موعد باز پس دادن اجناس شده و آن برند روغن موتور گرفته شده در بازار نایاب شده است . می خواستم بدونم من در برابر شخص قرض دهنده چه مسئولیتی دارم و چه کاری باید انجام بدهم؟ 
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 650 قانون مدنی قرض گیرنده باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه از لحاظ قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد . و در مورد مساله شما ، چون طبق فرض سوال روغن موتور با برند مذکور دیگر در بازار موجود نیست شما باید قیمت روغن موتور ها را در زمانی که می خواهید قرض را ادا کنید به قرض دهنده پرداخت کنید.

-->