• قدرت بر تسلیم مبیع در عقد فضولی
  • سلام وقت بخیر بنده به موجب عقد بیعی ملکی را خریدم و بعدا متوجه شدم که طرف قرارداد من اصلا مالک نبوده و سمتی نیز از طرف مالک نداشته است و نکته دیگر اینکه ملک در زمان وقوع عقد بیع اصلا وجود نداشته و قابل تسلیم نبوده است . الان با گذشت مدتی صاحب اصلی ملک پیدا شده و معامله ی منعقد شده توسط شخص را تنفیذ کرده است و ملک نیز قابلیت تسلیم پیدا کرده است . می خواستم بدونم من می تونم با استناد به این که در زمان انعقاد معامله ، ملک قابل تسلیم نبوده معامله را فسخ کنم؟
1400/07/01

سلام وقت شما هم بخیر بر اساس ماده 258 قانون مدنی تاریخ انعقاد عقد در عقود فضولی زمان اجازه است نه زمان تحقق عقد فضولی  و بر اساس ماده 371 قانون مدنی در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است نه هنگام انعقاد عقد . بنابراین شما نمی توانید به این دلیل عقد را فسخ کنید  چون موضوع عقد در زمان اجازه مالک موجود بوده و قابلیت تسلیم داشته است .

-->