• مالکیت زوجین نسبت به اثاث موجود در خانه
  • سلام من و شوهرم به تازگی دچار اختلاف شدیم و می خواهم از او طلاق بگیرم می خواستم بدونم تکلیف اثاث خانه بعد از طلاق گرفتن به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی هر گاه در مالکیت اثاث موجود در اقامتگاه زن وشوهر اختلاف شود ، در صورت فقدان دلیل ، آنچه عادتا مورد استعمال هر یک از ایشان است ، ملک او محسوب می شود و بقیه ، مشترک بین زوجین خواهد بود ،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

-->