• آیا بعد از بخشش طلب می توان از آن رجوع کرد؟
  • سلام من از شخصی به مبلغ 340 میلیون طلب دارم و یکبار طلب خودم را بخشیدم حال می خواستم بدونم می تونم دوباره طلبم را مطالبه کنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 806 قانون مدنی هر گاه طلبکار طلب خود را به مدیون ببخشد دیگر حق رجوع ندارد . با توجه به این ماده شما نمی توانید مجددا طلب خود را مطالبه کنید .

-->