• مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش چقدر است؟
  • سلام من به تازگی با توافق همسرم تصمیم به طلاق گرفتیم و پس از پیگیری های متمادی گواهی عدم امکان سازش صادرشد. می خواستم بدونم گواهی عدم امکان سازش چه مدت اعتبار دارد ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر ،چنان چه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود ،از اعتبار ، ساقط خواهد شد.

-->