• آیا بعد از زوال حجر ولی قهری ، ولایت او بر می گردد؟
  • سلام بنده ولی پسر بچه ی صغیری هستم که مدتی دچار جنون شدم و در بیمارستان روانی بستری بودم و به موجب قانون دادستان قیمی برای پسر من تعیین کرد . حالا بعد از گذشت مدتی حالت جنون من رفع شده و حتی برای این اثبات ادعا تاییده ی پزشکی قانونی نیز دارم . می خواستم بدونم دوباره می توانم ولی طفل شوم یا نه ؟
1400/07/01

سلام در خصوص این امر در حقوق ما اختلاف است . اما به نظر می رسد اقوی این باشد که ولایت قهری شما بر طفل اعاده می شود؛ زیرا حجر ولی قهری ، مانعی بر سر راه اعمال ولایت قهری است و بعد از زوال حجر ، این مانع زائل می شود.

-->