• شرایط سنی سر پرستی گرفتن طفل چیست؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم برای سرپرستی گرفتن طفلی از لحاظ سنی چه شرایطی باید داشته باشیم ؟
1400/07/01

سلام وقت شما هم بخیر 

بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد پرست  افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را قبول کنند:

1. زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند ، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشند.(اگر به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد ،در خواست کنندگان از شرط مدت 5 سال معافند.) 

2.زن و شوهر دارای فرزند ، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشد .

3.دختران و زنان بدون شوهر ، در صورتی که حداقل 30 سال  داشته باشند . بدیهی است که ایشان منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت .

 

-->