• شکایت از پزشکی که با راهنمایی خود باعث سقط جنین شده
  • سلام خانم من باردار بود و ما با هم بر سر بچه دار شدن اختلاف نظر داشتیم .بعد از چند روز متوجه شدم خانمم با راهنمایی یکی از دوستاش که پزشک است دارویی خورده و این عمل باعث سقط جنین شده است . میخواستم بدونم من میتونم از اون پزشک شکایت کنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 623 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شما می توانید تحت عنوان معاونت در جرم مستقل سقط جنین از آن پزشک شکایت کنید.

-->