• ميزان ارث شوهر از زن چقدر است؟
  • سلام به مدت 5 سال با همسرم زندگي كرديم و سپس ايشان به دليل مريضي فوت كردند و يكسال قبل از فوتشان ارث زيادي بهشان رسيد. من و ايشان فرزندي نداريم اما ايشان از ازدواج قبلي شان دو فرزند دارند. ميزاني كه از امول ايشان به من ارث مي رسد چقدر است؟
1400/07/01

با سلام و عرض ادب . مطابق ماده 899 و 900 قانون مدني به طور كلي در صورت وجود فرزند، شوهر يك چهارم تركه را به خود اختصاص مي دهد.

-->