• چگونه ورثه مي توانند سهم خود را به ديگري بدهند؟
  • سلام. ماه پيش مادرمان فوت كرد و ما 4 فرزنديم من مي خواهم سهم خود را به صورت وكالتنامه به خواهرم منتقل كنم. آيا قانونا مي توانم اين كار را انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام. سهم الارث شما جزئي از دارايي شماست لذا مي توانيد هر دخل و تصرفي در آن انجام دهيد.

-->