• آيا ديون و بدهكاري متوفي بر عهده وراث هست؟
  • سلام. پدرم دوماه پیش فوت کردند. من و خواهر و برادرام از اموال ایشان بدهی های و پول طلبکاران را دادیم و اموال پدرم تمام شد اما هنوز مقداری از بدهی های ایشان باقی مانده است آیا وظیفه داریم بدهی هایشان را بپردازیم؟
1400/07/01

سلام خدما شما 

بر اساس ماده 225 و 226 قانون مدنی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.

-->