• اگر متوفی فرزندی نداشته باشد ارث به چه کسانی می رسد؟
  • سلام. پدربزرگم سال پیش فوت کردند و هیچ فرزندی ندارند و تنها 3 نوه دارند که از دو فرزند ایشان هستند. چگونه ارث میان ما تقسیم می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. در صورتیکه متوفی همسر نداشته باشد ترکه بعد از پرداخت دیون بین نوه ها به اندازه سهم الارث پدر یا مادرشان محاسبه می شود به طوری که فرزندان دختر متوفی سهم الارث دختر را و فرزندان پسر متوفی سهم الارث پسری را بدون در نظر گرفتن جنسیت خود نوه ها بین خود تقسیم می کنند.

-->