• شکایت از شخصی که به عنوان داور قرار دادیم
  • سلام قراردادی با شخصی منعقد کرده ام و در آن شرط داوری گذاشتیم و حتی شخصی را نیز به عنوان داور معین کردیم . حال بعد از مدتی با طرف قرارداد به مشکل بر خوردیم و به داور رجوع کردیم که داور به نفع طرف مقابل اتخاذ تصمیم کرد . من با تحقیقاتی که به عمل آوردم متوجه شدم که داور در ازای دریافت مبلغی پول  از طرف مقابل این تصمیم را گرفته است . می خواستم بدونم میتونم از داور شکایت کنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 588 قانون مجازات اسلامی شما می توانید از داور شکایت کنید و داور به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و مبلغی که گرفته در حق دولت ضبط خواهد شد .

-->