• وضعیت خرید و فروش زمین در صورت فوت مالک
  • سلام. بنده قبل از فوت پدرم معامله ای را بدون اطلاع ایشان در خصوص فروش زمین کشاورزی پدرم انجام دادم و زمین را فروختم. قبل از اطلاع و گرفتن رضایت ایشان، پدرم فوت کردند. اکنون معامله فروش چه وضعیتی دارد و من چه کار باید انجام بدم؟
1400/07/01

سلام و احترام. معامله شما فضولی نام دارد و بر اساس ماده ۲۵۳ قانون مدنی در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است لذا با رضایت وراث می توانید عقد بیع را فسخ و یا تنفیذ نمایید.

-->