• آیا کسی می تواند ورثه خود را از ارث محروم کند؟
  • سلام. به علت ازدواج با دختری که به لحاظ اخلاقی و اجتماعی سطح بالایی دارد ولی مخالف سلیقه پدرم است. پدرم برای مخالف من را از ارث محروم کردند. آیا بعد از فوت ایشان هیچ مالی به من نمیرسد؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست لذا پدر شما قانونا نمی تواند چنین اقدامی انجام دهد.

1400/07/01

با سلام در تكميل توضيحات ايشان وصيت نسبت به ثلث أموال نافذ مي باشد

-->