• آیا انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات است ؟
  • سلام شخصی اقرار به زنایی کرده است . حال این شخص از کرده ی خود پشیمان است و در مقام انکار بر آمده است . می خواستم بدونم آیا انکار بعد از اقرار در چنین جرمی موجب سقوط مجازات می شود یا خیر ؟
1400/07/01

سلام شما در سوالتون به نوع جرم زنایی که شخص مرتکب شده اشاره نکردید . اما بر اساس ماده 173 قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست . اما این امر دو استثنا دارد یکی جرایم مستوجب حد رجم و دیگری جرایم مستوجب حد قتل .  اگر فردی مرتکب جرمی شد و مجازات آن جرم یکی از دو مورد ذکر شده بود حتی اگر فرد اقرار به ارتکاب جرم کرده باشد و بعد از آن انکار کند موجب سقوط مجازات مذکور است و به مجازات های دیگری وفق ماده فوق الذکر محکوم می شوند .

اگر زنای مد نظر شما زنای محصنه باشد که موجب رجم است انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات می شود و مرتکب به مجازات های دیگری وفق ماده محکوم می شود  در  غیر این صورت موجب سقوط مجازات نیست.

-->