• چگونه بیشتر از یک سوم اموال متوفی را به اجرای وصیت اختصاص دهیم؟
  • سلام. پدرم سال پیش فوت کردند و ما 2 خواهر و 2 برادریم. پدرم وصیت کرده بودند مقداری از اموالشان برای ساخت مدرسه باشد اما برای ساخت مدرسه به نیمی از اموالشان احتیاج داریم و من و خواهرم رضایت به انجام وصیت پدرم داریم اما برادرانم رضایت ندارند و سهم الارثشان را می خواهند. لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

سلام و احترام . بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است در نتیجه شما و خواهرتان فقط از سهم خودتان می توانید اضافه بر یک سوم اموال پدرتان صرف ساخت مدرسه کنید و اجباری بر برادرانتان نیست.

 

-->