• آیا می توانم علیه شرکت شکایت کنم؟
  • سلام  مدیر عامل شرکتی با اسناد واهی و مجعولی که در رابطه با شرکت به من نشان داد اعتماد من را جلب کرد و من مبلغ 400 میلیون برای واردات کالایی خاص به آن شرکت پرداختم . بعد از رسیدن به مدت مقرر شده در قرار داد من متوجه شدم که شرکت مزبور جمع شده و پول من را برده است و هیچ کالایی وارد نشده است . می خواستم بدونم من می تونم علیه شرکت شکایت بکنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 143 قانون مجازت اسلامی اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی فقط در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شده باشد . در غیر اینصورت نمی توانید علیه شخص حقوقی شکایت کنید .

 

1400/07/01

توجها به توضیح شما موضوع دقیقا کلاهبرداری است ومی توانید علیه شرکت با داشتن اسناد ومدارک بانکی توسط دفاترالکترونیک قضایی شکواییه درمحل اقامتگاه بدهید تابرای شماsmsکهid Case&شماره محکمه شعبه دادسراارسال شود ودرزمان مقررباکلیه اسنادحاضرگردید.

-->