• آیا توافق ضامن و شخص ضمانت شده مبنی بر باز پرداخت بیشتر از مبلغ ضمانت امکان پذیر است؟
  • سلام می خواستم بدونم آیا ضامن و شخصی که ضمانت به نفع او شده می توانند توافق کنند که شخص ضمانت شده مبلغی بیشتر از دین پرداخت شده تحت عنوان اجرت به ضامن بپردازد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی منعی در این خصوص وجود ندارد و مجاز است.

-->