• از بین رفتن مال مرهونه در دست رهن گیرنده
  • سلام وقت بخیر من برای طلبی که به شخصی دارم یک دستگاه خودرو 206 را در رهن او گذاشته ام . حال خودرو در دست آن شخص تلف شده است . میخواستم بدونم من چه کاری می توانم انجام دهم؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 789 قانون مدنی مال مرهونه در نزد رهن گیرنده امانت می باشد و بنابراین رهن گیرنده مسئول تلف و یا ناقص شدن مال نخواهد بود مگر اینکه شما تعدی یا تفریط رهن گیرنده را درباره ی تلف ثابت کنید .

-->