• رانندگی با وسایل نقلیه ی موتوری بدون گواهینامه
  • سلام برادر من ماشین پدرمان را بدون داشتن گواهینامه برداشته و اقدام به رانندگی کرده که توسط پلیس خودرو متوقف شد و برادر من به موجب حکم دادگاه به تحمل 2 ماه تعزیری محکوم شد . بعد از گذشت مدتی برای دومین بار همین عمل را تکرار کرد و متاسفانه دوباره گیر افتاد و دوباره برایش پرونده تشکیل شد . می خواستم بدونم تصمیم دادگاه در این خصوص چه خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا 2 ماه یا جزای نقدی تا 1 میلیون ریال و یا هر دو مجازات مشخص شده است و در صورت ارتکاب مجدد به 2 ماه تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد .

-->