• آیا ماموران نیروی انتظامی که برای جرم دیگری به منزل ما آمده بودند می توانند اقدامی علیه مشروبات الکلی موجود بنمایند ؟
  • سلام  جمعه گذشته چند مامور نیروی انتظامی با در دست داشتن حکم بازرسی و ورود به منزل برای پرونده ای که راجع به پدرم هست وارد منزل ما شدند . من چندین شیشه مشروب الکلی روی پیشخوان آشپزخانه داشتم و ماموران با دیدن آن ها اقدام به تنظیم صورت جلسه ای کردند وشیشه های مزبور را با خود بردند می خواستم بدونم آیا این قضیه برای من مشکل ساز می شود ؟ و آیا ماموران مزبور که برای این امر به خانه ما نیامده بودند اصلا حق تنظیم صورت جلسه راجع به این امر را داشتند ؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله  و تنظیم صورت مجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می کنند .

برای انجام این عمل توسط ضابطان دادگستری یک قید در ماده فوق الذکر آمده است بدین مضمون که آثار جرم دیگری که ماموران مشاهده کردند حتما باید تهدید کننده آسایش و امنیت عمومی جامعه باشد و گمان نمی کنم داشتن مشروب در خانه تهدید کننده آسایش عمومی و امنیت جامعه باشد و عمل ماموران در این مورد غیر قانونی است . اما بر اساس ماده 99 همان قانون اگر در این مورد به جای ماموران نیروی انتظامی ،بازپرس بود بدون قید موجود اقدام به تنظیم صورت جلسه کرده و وسایل مزبور از حیث حفظ آثار و علایم وقوع جرم ضبط می شد و بازپرس همان زمان باید مراتب را به اطلاع دادستان می رساند  و در صورت ارجاع دادستان ،بازپرس تحقیقات راجع به جرم دوم را نیز بر عهده می گرفت .

-->