• ارث بردن فرزند متولد شده طبق مقررات اهدای جنین به زوجین نابارور از پدر و مادر
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا فرزند ما که بر اساس مقررات اهدای جنین به زوجین نابارور به دنیا آمده از ما که پدر و مادر او هستیم ارث می برد ؟
1400/07/01

سلام 

 براساس ماده 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور بین زوجین پذیرنده ی جنین و طفل ، رابطه ی توارث حاصل نمی شود .

-->