• عده زن باردار در صورت فوت شوهرش چه مدت است ؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم زن بارداری که شوهرش فوت کرده چه مدت باید عده نگه دارد؟
1400/07/01

سلام وقت شما هم بخیر 

بر اساس ماده 1154 قانون مدنی عده وفات چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع در هر حال 4 ماه و 10 روز است مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد والا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز خواهد بود .

-->