• شرایط چاپ آگهی در خصوص حکم فوت فرضی غایب چگونه است؟
  • سلام  پدر من 6 سال قبل در اربعین، به صورت پیاده به کربلا رفت. در همان سال و موقعی که ایشان در حرم امام حسین بوده، انفجار صورت گرفت و از آن تاریخ به بعد ما هیچ خبری از ایشان نداریم. در این مدت پس از پرس و جو از افراد مختلف، حتی به عراق سفر کردیم ولی متاسفانه هیچ خبری از ایشان در مورد اینکه زنده باشند یا فوت کرده باشند نشنیده ایم. به همین دلیل از حدود چندماه قبل با توجه به شرایط سخت اقتصادی، ورثه تصمیم به تقسیم اموال گرفته اند. برای همین هم از چند نفر سوال پرسیدیم که یکی دو نفر از اینها گفتند که باید تقسیم اموال باید حکم موت فرضی ایشان صادر شود و برای این مسأله باید در روزنامه آگهی بدهیم. سوالی که از خدمت شما دارم این است که فرایند چاپ در روزنامه به چه صورت است و در چه روزنامه هایی باید آگهی بدهیم؟
1400/07/01

سلام

بر اساس ماده 1023 قانون مدنی، دادگاه وقتی می تواند حکم فوت فرضی غایب را صادر کند که در یکی از جراید محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران، آگهی بدهید و این آگهی باید در سه دفعه و هرکدام به فاصله یک ماه منتشر شود. این آگهی باید در سه نوبت چاپ شود و بر اساس قانون امور حسبی، هرگاه یک سال از تاریخ آخرین آگهی بگذرد و حیات پدر شما ثابت نشود، حکم موت فرضی وی صادر خواهد شد. 

-->