• آیا با تقسیم یا فروش مال مشاع حق عبوری که در آن دارم از بین می رود ؟
  • با سلام و عرض خسته نباشید بنده در زمین مجاور خودم سالیان سال است که حق عبور و مرور دارم . جند وقت است که مالک زمین مجاور فوت کرده است و زمین بین ورراث او تقسیم شده است و بین آن ها مشاع است . حال وراث تصمیم به فروش زمین گرفته اند می خواستم بدونم با انتقال زمین به دیگری آیا حق عبور و مرور من از بین می رود یا نه ؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر

بر اساس ماده 604 قانون مدنی کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می ماند .

بر طبق این ماده شما نمی توانید مانع تقسیم یا فروش آن ملک بشوید و بعد از تقسیم یا فروش حق ارتفاق شما هم چنان باقی خواهد ماند و کسی که ملک مزبور را خریده در صورت عدم علم به وجود حق ارتفاق فقط حق فسخ معامله ی منعقده را خواهد داشت .

-->