• آیا به بچه ای که هنوز متولد نشده است ارث تعلق می گیرد؟
  • سلام می خواستم بدونم برادر من که هنوز متولد نشده است آیا ارث می برد ؟
1400/07/01

سلام

سلام بر اساس ماده 878 قانون مدنی تقسیم ترکه اگر بین وراث، جنینی باشد،به یکی از دو حالت ذیل به عمل می آید :

1.اگر زنده متولد شدن طفل،مانع از ارث بری تمام با بعضی از وراث دیگر شود : تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حمل متولد شود .برای مثال در حالتی که متوفی پدر و مادر ندارد و هیچ فرزندی نیز ندارد ،ترکه به برادران و خواهران او می رسد . حال اگر متوفی جنینی داشته باشد و زنده به دنیا بیاید ،چیزی به برادران و خواهران او نخواهد رسید. در این حالت از تقسیم ترکه خودداری می کنیم تا تکلیف حمل مشخص شود .

2.اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد ولی سهم آن ها را کمتر کند :باید برای حمل سهمی که مساوی سهم دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذاشته شود،تا آن که او به دنیا بیاید و سهم او مشخص شود. برای مثال وقتی که متوفی فرزندانی دارد و جنینی نیز ممکن است به عنوان فرزند وی زنده به دنیا آید، از آن جا که زنده به دنیا آمدن جنین سهم خواهران و برادران او را کاهش خواهد داد،مقداری از ترکه به میزان سهم دو پسر را برای او کنار گذاشته تا پس از به دنیا آمدن او میزان سهمش به او داده شده و مابقی بین همه ی وراث تقسیم شود . البته باید توجه داشت که این در صورتی است که به بیش تر بودن تعداد جنین از طرق پزشکی ، علم نداشته باشیم ، در غیر این صورت به همان میزان برای جنین ها کنار گذاشته خواهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->