• آیا در جرم غیر عمدی، میتوان به جای قرار کفالت، از بیمه استفاده کرد؟
  • سلام  بنده مرتکب یک جرم غیر عمدی شده ام. پرونده من در اختیار بازپرس قرار دارد تا مراحل تکمیل پرونده انجام شود. بازپرس برای من قرار کفالت صادر کرده است. آیا بازپرس میتواند به جای قرار کفالت، قرار دیگری که شرایط برای من بهتر باشد، صادر کند؟
1400/07/01

سلام

با توجه به اینکه شما مرتکب جرم غیر عمدی شده اید، چنانچه مقام قضایی تشخیص دهد که حقوق بزه دیده به روش دیگری جبران خواهد شد، بله این امکان وجود دارد. در این زمینه، تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام کرده است که تشخیص این موضوع بر عهده مقام قضایی می باشد. 

-->