• در رابطه با شخصی که مزاحم تصرفات من در مورد اجاره می ‌شود آیا می توانم اجاره را فسخ کنم؟
  • سلام وقت بخیر  من یک واحد آپارتمان را اجاره کردم بعد از مدتی که در آن واحد ساکن شدم یکی از همسایگان مقداری ضایعات آهن را دقیقا در محل پارک خودروی من ریخته است به نحوی که دیگر نمی توانم از پارکینگ استفاده کنم و طبق قرارداد اجاره حق استفاده از پارکینگ را دارم . میخواستم بدونم می توانم به این دلیل قرارداد اجاره را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام وقت شما هم بخیر 

بر اساس ماده 488 قانون مدنی اگر این مزاحمت در استفاده از عین مستاجره ، قبل از قبض شما در عین مستاجره بود شما حق فسخ قرارداد یا رجوع به شخص مزاحم از جهت رفع مزاحمت و دریافت اجرت المثل را داشتید . اما بر اساس متن سوال شما عین مستاجره را قبض کرده اید ، بنابراین حق فسخ قرارداد را ندارید و فقط می توانید به مزاحم از جهت رفع مزاحمت و دریافت اجرت المثل رجوع کنید 

-->