• روی حکم تجدید نظر که بدهی را تقسیط کرده میشه اقدامی کرد و رای را عوض کرد یا خیر
  • یک شخصی کلاه بنده را برداشته و متواری شده و چک من را به شریک نامرد تر از خودش داده و اون هم برگشت زده و بعد از درن اعسار از سمت بنده دادگاه تجدید نظر حکم تقسیط داده که یک سوم پرداخت کنم و مابقی را ماهی ۴ میلیون بدم میشه لطفا راهنمائی کنید که چیکار باید کردتا حکم را عوض کنیم
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

قابل اعتراض نیست و رأی قطعی می باشد.

-->