• اگر شخصی اقدام به خرید و فروش ماشین نماید، آیا وی تاجر است؟
  • سلام بنده دانشجوی رشته حقوق هستم. سوالی از خدمتتون داشتم؛ اگر یک شخص اقدام به خرید ماشین نماید برای اینکه این ماشین را به شخص دیگری بفروشد، آیا وی را می توان تاجر قلمداد کرد؟
1400/07/01

سلام

بر اساس ماده 2 قانون تجارت، خرید مال منقول به قصد اجاره یا فروش عمل ذاتاً تجاری محسوب می شود. ولی باید به این نکته توجه داشت، شخصی که اقدام به خرید و فروش ماشین می نماید، در صورتی تاجر محسوب می شود که این عمل شغل معمول وی بوده و مدام این کار را انجام دهد. در این صورت، حتّی اگر این فرد کارت بازرگانی نداشته و حتی بدون داشتن مکان مشخصی، این عمل خرید و فروش ماشین را به طور مستمر انجام دهد، وی را می توان تاجر خطاب کرد. 

-->