• ارث مادربزرگ چگونه تقسیم می شود؟
  • سلام سال پیش پدرم فوت کرد و دو ماه بعد از آن مادربزرگم که خیلی وقت در بیمارستان بودند فوت کردند مادربزرگم تنها دو فرزند داشت پدرم و عمویم . ارث ایشان چگونه تقسیم می شود آیا من و برادرم نیز از اموال مادر بزرگ ارث می بریم؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده 863 قانون مدنی تمام اموال به عمویتان میرسد و چون پدر شما زودتر از مادربزرگ تان فوت کردند به شما ارث تعلق نمی گیرد.

-->