• قتل برای گرفتن سهم الارث
  • سلام. برادرزاده من به خاطر اختلاف و درگیری با برادرم و عدم کمک مالی برادرم به ایشان برای ازدواج با استفاده از دارو برادرم را به قتل رساند تا بتواند سهم الارث خود را بگیرد. آیا من می توانم از رسیدن سهم الارث به ایشان جلوگیری کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود در نتیجه ایشان سهم الارثی نخواهند داشت.

-->