• مادر چه مقدار ارث می برد؟
  • سلام . تنها فرزندم ماه پیش از دنیا رفت و شوهرم نیز سالهاست که فوت شده است می خواهم بدانم چه مقدار ارث از پسرم به من میرسد؟
1400/07/01

سلام و احترام. در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد یک ششم و در صورت عدم فرزند یک سوم از اموال به شما تعلق می گیرد.

-->