• پدر چه مقدار ارث می برد؟
  • سلام. پسرم دوماه پیش فوت کردند و فرزندی ندارد. چه میزان ارث به من و چه میزان به مادرش می رسد؟
1400/07/01

سلام و احترام اگر فرزندتان دارای همسر است یک چهارم اموال به همسرشان می رسد و دو سوم مابقی اموال به شما و یک سوم مابقی اموال به مادرش تعلق می گیرد.

-->