• اثبات نسب
  • سلام حسن میرزایی فرزند جانعلی ومادر بلقیس ولی اشتباهادر گواهی فوت عمویش بنام رحمان علی وستاره ثبت شده در ضمن شناسنامه چون مال قبل است وجود نداردتقریبا70سال پیش
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز بيشتر توضيح بدهيد كه چه كسي متقاضي است و اينكه گواهي فوت عمو ارتباط ان با متقاضي در چيست و النهايه دادخواست اثبات نسب بايد مطرح شود پس از پرداخت هزينه تنظيم مي شود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->