• آیا دلال می‌تواند به عنوان ضامن صحت معامله باشد؟
  • سلام من در یک بنگاه معاملات ملکی اقدام به خرید آپارتمانی به موجب مبایعه نامه کردم و مبلغی را نیز به عنوان پیش پرداخت، پرداختم . بعد از مدتی مشخص شد که فروشنده اصلا مالک نبوده است و خود را به عنوان مالک معرفی کرده است . می خواستم بدونم آیا می توانم به بنگاه معاملات ملکی از بابت اتفاق پیش آمده مراجعه کنم ؟و آیا وی مسئول است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون تجارت شخصی که بنگاه معاملات ملکی دارد دلال محسوب می شود و بر اساس ماده 342 قانون تجارت هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است. بر طبق این ماده بنگاه معاملات ملکی به عنوان دلال و واسطه ی انجام معامله مسئول است و شما می‌تواند از بابت وضع پیش آمده به او مراجعه کنید .

-->