• آیا مدیران شرکت‌های تاجر هستند ؟
  • سلام من مدیر عامل یک شرکت تجاری هستم که به دلیل شرایط بد اقتصادی و بیماری کرونا یک سری بدهی معوقه به مردم دارم .می‌خواستم بدونم آیا بنده بر اساس سمتی که دارم می توانم ادعای اعسار از پرداخت بدهی ها را در برابر طلبکاران داشته باشم یا نه ؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس قانون تجارت مدیران و مدیر عامل هیچ یک از شرکت‌های تجاری، تاجر محسوب نمی‌شوند؛ مگر این که غیر از تصدی این سمت ها شغل معمولشان عمل تجاری ذاتی باشد. پس شما چون تاجر محسوب نمی‌شوید در محاکم می‌توانید ادعای اعسار از پرداخت دیون را در برابر طلبکاران مطرح کنید .

-->